Bucuresti - RomaniaExplorer.com

RomaniaExplorer Home  ¦  Parteneri  ¦  Oferte speciale  ¦  Turism extern  ¦  Harta Romaniei ¦  Contact

Bucuresti

 

  English Deutsch Magyar Español Français  
 

 

Harta Bucuresti Online

 

   Consultaţi harta digitală RomaniaExplorer

Harta interactivă Bucureşti  

 

Bucuresti Obiective turistice

 

Bucuresti Ateneul Roman

Construcţie cu arhitectura aparte, ridicată pe fundaţia unui manej, ceea ce explică forma circulară a clădirii - a fost inaugurată în 1888.
Mai mult despre Ateneul Român...
 
Bucuresti Casa Capsa
Mai mult decât cofetărie, decât cafenea literară, politică, mai mult decât hotel, Casa Capşa este de două secole emblema Bucureştiului.
Mai mult despre Casa Capşa...
 
Bucuresti Palatul Parlamentului
Poate obiectivul turistic românesc cel mai cunoscut în afara ţării, Palatul Parlamentului atrage  vizitatori din toate colţurile lumii dornici să vadă cu ochii lor superlativele parametrilor acestei clădiri care au propulsat-o în Cartea Recordurilor
Mai mult despre
Palatul Parlamentului...
 
Bucuresti Muzeul National de Arta al Romaniei
Amenajat în clădirea ce a aparţinut  timp de un secol familiei regale, muzeul adăposteşte pe lângă valoroasele colecţii ale Coroanei României,  importante colecţii publice, individualizate în timp pe categorii: artă grafică, artă medievală, artă decorativă sau artă orientală. 
Mai mult despre
Muzeul Naţional de Artă al Romaniei...

  

Biserica Domnească "Sfantul Anton" - Curtea Veche • aflată in centrul fostei curţi domneşti, Biserica Sf. Anton este situată în Str. Sepcari, 22 bis, sector 3
 • este cunoscută şi sub numele Biserica Curtea Veche sau Biserica Buna Vestire
 • Biserica Sf. Anton este considerată cea mai veche construcţie din Bucureşti
 • ctitorie a domnitorului Mircea Ciobanul, 1545-1554

  Biserici si Manastiri din Bucuresti, Biserica Curtea Veche, Biserica Sf.Anton

 • între 1558-1559 a refăcut curtea domnescă unde şi-a stabilit reşedinţa
 • fiii săi Pătraşcu Vodă, Radu şi Mihnea Turcitul au continuat lucrările de construcţie
 • Biserica Sf. Anton a suferit distrugeri, refaceri şi modificări
 • Matei Basarab o reface după ce a fost incendiată şi jefuită (1611)
 • jefuită din nou de invazia turco-tătară, Biserica Sfantul Anton este refăcută de domnitorii:
  • Grigore Ghica, 1660-1664
  • Gheorghe Duca, 1673-1678

 • turnul-clopotniţă a fost construit sub Grigore Ghica şi Şerban Cantacuzino
 • este refăcut mai târziu de Constantin Brâncoveanu
 • reparaţii şi transformări a mai suferit în vremea domnitorilor: Constantin Mavrocordat şi Nicolae Mavrocordat, sec.XVIII
 • Biserica Sf. Anton a fost grav afectată de cutremurele şi incendiile din prima jumătate a sec.XIX
 • primeşte hramul "Sf. Anton" preluat de la o biserică din apropiere distrusă complet de incendiul din 1847, care a afectat o mare parte a oraşului vechi
 • arhitectul J. Schlatter aduce numeroase modificări

Biserici din Bucuresti, Biserica Sf.Anton Curtea Veche

 

 
 • restaurări ştiinţifice s-au făcut la începutul sec.XX
 • aceste restaurări au apropiat biserica de forma ei iniţială

   
  • biserica este de tip triconc cu: 
   • pronaos
   • naos cu abside laterale
   • absida altar
  •  naosul este acoperit de o boltă cilindrică unitară, întreruptă de o turlă în dreptul absidelor laterale
  • în pereţi sunt 4 nişe în arc
  • absida altarului cuprinde în ziduri spaţiile pentru diaconicon şi proscomidie
  • catapeteasma bisericii Sfantul Anton  datează din 1852 fiind realizată de sculptorul Babic, cu influenţe postbrâncoveneşti
  • în 1852 Biserica Sfantul Anton a fost pictată integral de Constantin Luca şi Mişu Popp
  • biserica a fost pictată în stil neoclasic, iar fresca turlei aparţine pictorului I. Mihail (1935)
  • din inventarul bisericii Sfantul Anton au mare valoare artistică:
   • o anaforniţă donată de Constantin Ipsilanti, 1802-1809 cu motive florale şi stema reunită a Ţării Româneşti şi Moldovei 
   • o tavă de argint donată de C. Brâncoveanu, în 1695
   • un artofor de argint, în forma de biserică, dăruit de Constantin Moruzi în 1800
   • un potir de argint 
  • Biserica Sfantul Anton adăposteste mormântul domnitorului Mircea Ciobanul

Rezervând online puteţi economisi până la60% 

  Plata la hotel

  Fără taxe de rezervare

  Sigur şi rapid

 Condiţii de rezervare
Intrebări frecvente

 

Hoteluri Bucuresti în apropierea
obiectivelor turistice

 

Hoteluri Bucuresti în apropierea
parcurilor

 

Hoteluri Bucuresti în apropierea aeroporturilor

Sitemap

Copyright ©2009 RomaniaExplorer.com

cauciucuridirect.ro