Bucuresti - RomaniaExplorer.com

RomaniaExplorer Home  ¦  Parteneri  ¦  Oferte speciale  ¦  Turism extern  ¦  Harta Romaniei ¦  Contact

Bucuresti

 

  English Deutsch Magyar Español Français  
 

 

Harta Bucuresti Online

 

   Consultaţi harta digitală RomaniaExplorer

Harta interactivă Bucureşti  

 

Bucuresti Obiective turistice

 

Bucuresti Ateneul Roman

Construcţie cu arhitectura aparte, ridicată pe fundaţia unui manej, ceea ce explică forma circulară a clădirii - a fost inaugurată în 1888.
Mai mult despre Ateneul Român...
 
Bucuresti Casa Capsa
Mai mult decât cofetărie, decât cafenea literară, politică, mai mult decât hotel, Casa Capşa este de două secole emblema Bucureştiului.
Mai mult despre Casa Capşa...
 
Bucuresti Palatul Parlamentului
Poate obiectivul turistic românesc cel mai cunoscut în afara ţării, Palatul Parlamentului atrage  vizitatori din toate colţurile lumii dornici să vadă cu ochii lor superlativele parametrilor acestei clădiri care au propulsat-o în Cartea Recordurilor
Mai mult despre
Palatul Parlamentului...
 
Bucuresti Muzeul National de Arta al Romaniei
Amenajat în clădirea ce a aparţinut  timp de un secol familiei regale, muzeul adăposteşte pe lângă valoroasele colecţii ale Coroanei României,  importante colecţii publice, individualizate în timp pe categorii: artă grafică, artă medievală, artă decorativă sau artă orientală. 
Mai mult despre
Muzeul Naţional de Artă al Romaniei...

  

Biserica Colţea


 • este situată în Bulevardul I. C. Brătianu nr.1
 • spătarul Mihai Cantacuzino, figura marcantă a Cantacuzinilor, începe ctitorirea bisericii la 1701, terminând-o în 1702
 • nu poartă numele lui Mihail Cantacuzino, ci numele lui Colţea Doicescu, care a vândut ctitorului terenul pe care fusese construită de fratele acestuia o bisericuţă de lemn ale cărei temelii din cărămidă şi piatră se află lângă biserica actuală
 • Mihai Cantacuzino a mai întemeiat o şcoală de dascăli (în chillile bisericii) şi în anul 1704 un spital
 • se prezintă pe un plan trilobat cu clopotniţa pe pronaos şi pridvor susţinut pe stâlpi
 • este construită în stilul autentic brâncovenesc, care combină stilul bizantin cu arhitectura şi arta românească
 • Portalul, elegant şi înflorit ca o bijuterie, este un exemplu remarcabil de arhitectură de stil baroc italienesc amestecată cu elemente autohtone. Se compune dintr-un gol de uşă terminat în arc trilobat, încadrat de două coloane neo-corintice care susţin o înaltă cornişă tăiată în stilul Renaşterii italieneşti. Pe friza acesteia, doi grifoni înaripaţi, sculptaţi în altorelief, întind o placă de piatră pe care altădată fusese săpată inscripţia, mai apoi rasă de turci, în care erau însemnate date referitoare la construcţia bisericii şi la ctitorii ei. Piedestalurile coloanelor, ca şi fragmentele de arhitravă de deasupra capitelurilor, sunt împodobite cu figurile, scoase mult în relief, ale celor patru Evanghelişti, însoţite fiecare de atributul lor.
 • în interior picturile maestrului Gheorghe Tattarescu, din 1871, alternează cu diverse decoraţiuni din imitaţie de marmură
 • catapeteasma, minunat dantelată cu motive vegetale şi geometrice, are două şiruri de icoane şi unul de medalioane
 • pridvorul bisericii mai păstrează urme din vechea pictură în frescă atribuită lui Pârvu Mutu (sec. XVII)
 • ansamblul arhitectonic Colţea a cuprins biserica, spitalul, trei paraclise şi Turnul Colţei la intrare - azi au mai rămas doar biserica şi spitalul

 

 

 

 • statuia spătarului Mihai Cantacuzino realizată în marmură de Carrara în anul 1869 este opera sculptorului Karl Storck 

 

 

 

 • Pe gardul din faţa bisericii, către stradă, o piatră aminteşte locul pe care se găsea vestitul Turn al Colţei, dărâmat în 1888. 
 • Acest turnde 50m care era pe atunci edificiul cel mai înalt din Bucureşti, forma motivul principal al intrării în curtea bisericii, din 1715 înconjurată de jur-împrejur cu ziduri. A fost ridicat cu cheltuiala şi sub îngrijirea aceluiaşi spătar Mihai Cantacuzino.
 • Partea superioară a acestui turn s-a dărâmat, în urma unui cutremur, în 1802. Reparat, el a împodobit încă intrarea spitalului, servind şi de foişor de foc, până in 1888, când a fost dărâmat ca să dea posibilitatea de lărgire a noului bulevard Colţea.
 • biserica a fost reparată după cutremurul din 1838 de arhitectul Faiser şi antreprenorul Conrad Schwink, în 1895 sub supravegherea arhitectului G. Mandrea şi după bombardamentele din 1944
 • între anii 1950-1955 s-a reconstruit turnul clopotniţă deasupra pronaosului, după proiectul arhitectului Horia Teodoru
 • în biserică se păstrază o icoană a Maicii Domnului Făcătoare de Minuni

 

 

Rezervând online puteţi economisi până la60% 

  Plata la hotel

  Fără taxe de rezervare

  Sigur şi rapid

 Condiţii de rezervare
Intrebări frecvente

 

Hoteluri Bucuresti în apropierea
obiectivelor turistice

 

Hoteluri Bucuresti în apropierea
parcurilor

 

Hoteluri Bucuresti în apropierea aeroporturilor

Sitemap

Copyright ©2009 RomaniaExplorer.com

cauciucuridirect.ro